FAMILY OFFICE

Agencija za pružanje knjigovodstvenih usluga

Agencija za pružanje knjigovodstvenih usluga "Family Office" postoji preko 30 godina i bavi se vođenjem knjigovodstveno-računovodstvenih poslova za preduzeća, zadruge, preduzetnike, strana predstavništva i ostala pravna lica.

knjigovodstvene usluge

Standardne knjigovodstvene usluge

Vođenje glavne knjige kao i analitičkih evidencija u zavisnosti od vrste delatnosti, izrada finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom, obračun zarada zaposlenih i vlasnika, obračun poreza i doprinosa i zarada svih vrsta poreskih prijava, komunikacija sa poreskom upravom i fondovima..
poresko savetovanje

Poresko savetovanje

Poresko savetovanje u skladu sa poreskim zakonima, a u cilju optimizacije poreskih obaveza i ušteda u troškovima poreza.
posebne usluge

Posebne usluge

Osnivanje i registracija firmi, obračun zarada za firme koje žele da izmeste obračun zarada iz svoje računovodstvene službe, prijave i odjave zaposlenih, izrada internih finansijskih izveštaja i analiza poslovanja, izrada izveštaja iz banke...
obuka i usavrsavanje kandidata

Obuka i usavršavanje kandidata

Osnivanje i registracija firmi, obračun zarada za firme koje žele da izmeste obračun zarada iz svoje računovodstvene službe, prijave i odjave zaposlenih, izrada internih finansijskih izveštaja i analiza poslovanja, izrada izveštaja iz banke...
specijalna ponuda

Specijalna ponuda!

Za sve nove klijente koje imaju poslovnu ideju i žele da otvore svoje preduzeće i za sva preuzeća koja se odluče da pređu kod nas - PRVIH MESEC DANA BESPLATNO!

Za naše klijente: preporučite nas prijateljima i poslovnim partnerima i za svakog novog klijenta po Vašoj preporuci - MESEC DANA BESPLATNO!