Knjigovodstvene usluge

Knjigovodja

Knjigovođa

Knjigovodstvena agencija

Knjigovodstvene usluge

knjigovodstvene usluge Usluge pružamo klijentima razlicitih pravnih formi: i razlicitih usluga:

Poslovno savetovanje

poresko savetovanje

Posvećenost svakom klijentu je potreban uslov da bi se razmela suština, unapredilo poslovanje i troškovi sveli na minimum. Svojim predanim radom i prijateljskim odnosom Family Office svojim klijentima nudi upravo takav vid saradnje.

Poslovno savetovanje kad god Vam zatreba - nema razloga da se sami suocavate sa teškim poslovnim odlukama. Savetovacemo Vas kako iskoristiti olakšice, oslobodenja i podsticaje po Zakonu o porezu na dobit / dohodak i ostvariti maksimalne uštede.

Pružicemo Vam strucno i poslovno savetovanje tokom cele godine uz obavezu cuvanja Vaših poslovnih tajni i davati vam odgovore na sva pitanja s kojima se kao privrednik možete sresti u svakodnevnom poslovanju. Pružicemo Vam pomoc u poslovanju, bicemo tacni, uslužni i strucni i davacemo Vam ideje za upravljanje poreskim obvezama tako da Vaše poreske strategije uvek budu u skladu sa Zakonom. U svakom trenutku možete dobiti izveštaje o stanju Vaše firme kako bi na vreme mogli da donosite odluke i planirate poslovne poteze. Zastupanje klijenta pred nadležnim organima Ministarstva finansija Republike Srbije, pomoc pri izradi prigovora, dopunskih izveštaja i slicno.

Izrada svih potrebnih izveštaja za potrebe poslovnih banaka prilikom odobravanja kredita ili pozajmica po nalogu klijenta. Izrada svih propisanih finansijskih izveštaja za Agenciju za privredne registre.

Poresko i finansijsko savetovanje

Knjigovodstvena i poreska mudrost podrazumevaju široko iskustveno poznavanje zamršenih knjigovodstvenih i poreskih obaveza i nalaženje rešenja kojima se ispunjavaju zakonom predvidene obaveze a minimizira odliv sredstava po osnovu doprinosa, kamata, poreza i svih drugih troškova. Finansijski sektor se neprestano razvija i predstavlja veliki izazov i najobrazovanijim klijentima. Ubrzan razvoj pracen novom poslovnom praksom i zahtevima novih strucnjaka na tržištu vrše ogroman pritisak na preduzeca da se prilagode i obezbede najažurnije informacije i kvalitetno savetovanje. Tu je naša uloga.

Klijentima obezbedujemo povoljnosti, dajuci im savete u oblasti poreskog planiranja i savetovanja, mogucnosti korišcenja poreskih olakšica, pracenje poslovanja i usaglašavanja sa važecom poreskom regulativom u svim vrstama poreza. Zahvaljujuci iskustvu u radu sa državnim institucijama i ministarstvima u mogucnosti smo da brzo i efikasno pomognemo unapredimo poslovanje povecavajuci profit a poreske obaveze naših klijenata smanjujuci na minimum.

posebne usluge

Time sa sigurnošcu garantujemo vrhunsko poresko i finansijsko savetovanje!

Poreska uprava:

Agencija ostvaruje neposrednu svakodnevnu saradnju sa filijalama Poreske uprave u Pančevu, Beogradu i Novom Sadu.

Osim usluga svakodnevne predaje poreskih prijava i raznih zahteva na šalterima, u Poresku upravu odlazimo radi direktnog kontakta sa inspektorima, nacelnicima i direktorima Poreske uprave i ucestvujemo u rešavanju zahteva klijenata.

Svi podneti zahtevi se prate i preduzimaju se sve radnje kako bi se sa uspehom i na vreme rešili.