Obrasci

Obrasci za PDV7 Obrazac ZPPO PDV - Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV-a koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobođenje Obrazac PPO PDV - Potvrda o poreskom oslobođenju za obveznika PDV-a koji vrši promet dobara i usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobođenje ( za međunarodne ugovore) Obrazac EPPDV - Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost Obrazac IEPDV - Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika PDV Obrazac PEPDV - Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV Obrazac PPPDV - Prijava poreza na dodatu vrednost Obrazac ZBPDV - Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV Obrasci za registraciju i uvođenje u registar privrednih subjekata2 Zahtev za registraciju osnivanja privrednog subjekta Zahtev za prevođenje u registar privrednih subjekata Obrasci za registraciju i uvođenje u registar privrednih subjekata18 Obrazac PPDG-1- Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihod od samostalne delatnosti Obrazac PPDG-2 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti Obrazac PPDG-3 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke Obrazac PPDG-4 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku Obrazac PPDG-5 - Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana ??? Obrazac M- Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje Obrazac M-A -Potvrda o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na socijalno osiguranje Obrazac OPD - Prijava, promena i odjava obveznika plaćanja doprinosa Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje Obrazac M4 - Obrazac za prijavu podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade, zarada odnosno osnovice osiguranih i visine uplaćenog doprinosa - M 4 Obrazac PP OD - Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade Obrazac PP OPJ-2 - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od autorskih prava i srodnih prava i prava industrijske svojine Obrazac PP OPJ-3 - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od kapitala Obrazac PP OPJ - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade Obrazac PP OPJ-1 - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade na primanja iz člana 18 Zakona iznad neoporezivog iznosa Obrazac PP OPO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika Obrazac PPI-1 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu Obrazac PPI-3 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon Rešenje o porodiljskom odsustvu